گفتمان مشترکی بین شورا و شهردار قزوین وجود ندارد
گفتمان مشترکی بین شورا و شهردار قزوین وجود ندارد
یک عضور شورای شهر قزوین گفت: گفتمان مشترکی بین شورای شهر و شهردار قزوین وجود ندارد، شهردار صرفا زمانی در شورا حضور پیدا می‌کند که درخواستی داشته باشد در غیر این صورت به نطق و تذکرهای اعضای شورا بی‌توجه است.

فاطمه اشدری در جلسه علنی شورای شهر قزوین که شب گذشته ۲۲ اسفندماه برگزار شد، تصریح کرد: شورای شهر باید به نظرات اعضای شورا اهمیت بدهد، در حال حاضر این گونه نیست و ریاست شورا به راحتی از نظرها و پیشنهادهای اعضای شورا می‌گذرد.

وی افزود: از گذشته مرسوم است هر زمان که نماینده شورا نطق می‌کند، شهردار پاسخی می‌دهد اما در این دوره شهردار از ما می‌خواهد از مدیران شهرداری چیزی نپرسیم و چیزی نخواهیم، شهرار می‌گوید خودم پاسخگو هستم و به سوالات شما جواب می‌دهم اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

این عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: شهردار باید به نطق ما پاسخ دهد، اگر مسئله مطرح شده در نطق اشتباه است باید بگوید که این نطق اشتباه است، وقتی نطقی مطرح می‌شود شهردار می‌تواند در برابر آن از خود دفاع کند همانطور که در دوره‌های گذشته این امری مرسوم بود، اما شهردار به نطق‌های شورا توجهی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است بی‌توجهی به نطق‌ها ادامه داشته باشد، از این به بعد نطقی در صحن خوانده نمی‌شود بلکه به صورت سه نفره آن نطق را مانند پیشنهادی به شورا ارائه می‌دهیم که مصوب شود و شهردار مجبور به پاسخگویی شود.

اشدری یادآور شد: شهردار هیچ‌گاه برای پاسخگویی در صحن شورا حاضر نشده است، هر زمان که شهردار در شورا حضور یافته صرف ارائه پیشنهاد یا درخواست خودش بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرداری و حضور جوانان با استعداد، از شهردار درخواست کردیم که از به کارگیری نیروهای بازنشسته خودداری کند، از طرفی نیروهای قراردادی یا مدت معین نمی‌توانند احراز پست داشته باشند اما این اتفاق در شهرداری افتاده است.

این عضو شورا تاکید کرد: گفتمانی بین شورا و شهردار وجود ندارد باید در این مورد تدبیری اندیشده شود، شهردار باید به تذکرات، نطق‌ها و صحبت‌های اعضای شورا توجه کند.

معاونین شهردار شرایط احراز پست را ندارند

محسن حق شناس، نایب رئیس شورای شهر قزوین نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: به شهردار قزوین گفتم که معاونین انتخاب شده توسط شهردار، شرایط احراز پست را ندارند از این رو یک نامه تهیه کردم، اعضای شورا که با من موافق هستند نیز می‌توانند این نامه را امضا کنند تا بتوانیم به این مسئله رسیدگی کنیم.

شورا نباید در انتصابات دخالت کند

حسین صلح‌جو، دیگر عضو شورای شهر قزوین نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال این نیستیم که ببینیم مدیری که آمده دارای چه نوع قراردادی است، باید ببینیم توانایی کار کردن دارد یا خیر، شورا نباید در انتخاب مدیران ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: صرفاً عملکرد مدیر برای ما دارای اهمیت است هر مدیری که کار نمی‌کند فارغ از نوع قرارداد باید از شهرداری برود، ما نباید در انتخاب مدیران و معاونین شهردار اظهار نظر کنیم.

شهردار موظف به پاسخگویی به نطق‌ها نیست

فرج‌الله فصیحی رامندی، رئیس شورای شهر قزوین نیز در این خصوص بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که اعضای شورا تصور می‌کنند نطق‌ها و تذکراتشان باید توسط شهردار اجرایی شود در حالی که شهردار زمانی موظف به اجرای آن‌ها است که از طریق مصوبه به او ارجاع شود.

وی ادامه داد: اگر شما بارها تذکر دادید اما شهردار توجهی نکند این به معنای بی‌توجهی نیست ما باید از طریق مصوبه به شهردار ارجاع دهیم و نباید انتظار داشته باشیم تمام تذکرات اجرایی شود.

رئیس شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد: هرکدام از اعضا اظهارنظری دارند اما این انتظار که همه اظهارنظرهای ما توسط شهرداری اجرا شود درست نیست، نماینده شهردار در شورا حضور دارد و می‌تواند پس از مشورت با شهردار به این موارد پاسخ دهد بنابراین نباید انتظار داشت که شهردار به نطق‌ها پاسخ دهد.