کلیات بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد به تصویب رسید
کلیات بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد به تصویب رسید
شورای اسلامی شهر مشهد کلیات بودجه ۲۶ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ شهرداری را تصویب کرد.

در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس این لایحه منابع آلبوم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد با ۴۰ درصد افزایش نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۱۸۶.۸۳۵.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۶۱.۷۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ خواهد رسید.

همچنین مصارف آلبوم بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد شامل ستاد، مناطق اقتصادی و خالص سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته با ۳۹ درصد افزایش نسبت به اصلاح بودجه ۱۴۰۰ از مبلغ ۱۸۴.۰۸۸.۷۸۲.۸۶۴.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۵.۷۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و منابع انتقالی به سال آتی مبلغ ۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ خواهد بود.  اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۱ با ۱۳ درصد افزایش نسبت به اصلاح بودجه سال۱۴۰۰، از مبلغ ۵۵.۵۸۰.۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال با لحاظ تغییرات به مبلغ ۶۳.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد رسید.

در ادامه این جلسه اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال۱۴۰۱ با ۸ درصد افزایش نسبت به اصلاح بودجه سال۱۴۰۰، از مبلغ ۹۳.۳۳۵.۷۴۷.۷۷۶.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰، ۹۳۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه سید حسین علوی‌مقدم، رئیس کمیسیون ورزش و ‌جوانان شورای اسلامی شهر مشهد در تذکری، گفت: موسسه فرهنگی شهرآرا تاکنون وظایف رسانه‌ای خود را به خوبی انجام داده است. این رسانه همگام در فضای شهر و در کنار شهرداری و شورای شهر خدمات شایانی انجام داده است.

وی ادامه داد: این موسسه در کنار ماست، از منابع انسانی تقاضا داریم تا برای خبرنگاران پرسابقه این روزنامه که سالیان سال قرارداد آن‌ها مشکل دارد توجه ویژه‌ای شود.

موسی‌الرضا حاجی بگلو، سخنگو شورای شهر نیز تذکر داد: دستورات باید ۲۴ ساعت قبل باید بارگذاری می‌شد و در دسترس اعضا قرار می‌گرفت.  

حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به این تذکر پاسخ داد و گفت: اصلاحات و دستورکارها در هیأت رئیسه بررسی و مصوبات تصویب شده است، اما شما حضور نداشتید. همچنین روز گذشته در جلسه کاری در دسترس اعضای شورا قرار گرفته است.

همچنین مجید دبیریان، رئیس عضو شورای اسلامی شهر مشهد، به اعضای شورا در خصوص حفظ نظم جلسه تذکر داد و گفت: از همکاران درخواست دارم که برای ارائه پیشنهاد، تذکر و طرح سوال طبق آیین‌نامه عمل کنند تا جلسه نظم داشته باشد.

در ساعات پایانی غلامحسین صاحبی، عضو کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌ زیست شورای اسلامی شهر مشهد، نسبت به اینکه رئیس شورا بین اعضا تبعیض قائل می‌شود و فقط پیشنهاد او باید به امضای پنج نفر از اعضای شورا برسد، اعتراض کرد، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی با صحبت او مخالفت کرد.

گفتنی است تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه سال آینده شهرداری مشهد که شامل ۱۱۲ تبصره است از سوی شورای اسلامی شهر همچنان در حال بررسی است.