پیگیری پروژه های عمرانی شهر در راستای افزایش رضایت شهروندان
پیگیری پروژه های عمرانی شهر در راستای افزایش رضایت شهروندان
شهردار سمنان خواستار پیگیری پروژه های عمرانی توسط مدیران شهری شد و گفت تسریع در روند این پروژه ها سبب افزایش رضایت شهروندان می شود .

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، شهردار سمنان در ششمین جلسه شورای همفکری مدیران شهرداری که صبح شنبه با حضور معاونان و مدیران شهرداری سمنان در محل سالن شهید بابایی برگزار شد، به اهمیت پیگیری امور و فعالیت های شهرداری توسط مدیران تاکید کرد و افزود : نظارت دقیق و پیگیری پروژه های عمرانی ، ضمن تسریع در اتمام پروژه ها ، سبب افزایش رضایت شهروندان می شود .

مرتضی نژاد با بیان اینکه با بهره برداری از پروژه های مدیریت و خدمات شهری، مردم از مزایای آن منتفع می شوند اظهار داشت : رضایتمندی شهروندان در واقع عکس العمل موثر شهروندان به عملکرد مجموعه شهرداری است .

شهردار سمنان با اشاره به اینکه اجرای طرح های زیرساختی در سطح شهر به منظور رفع مشکلات شهروندان و در راستای توسعه شهر انجام می شود، خاطرنشان کرد : رضایت شهروندان می تواند به تقویت مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی، رشد مشارکت شهروندان در برنامه ها و اقدامات محلی و نیز منجر به افزایش تعاملات و ارتباطات اجتماعی شهروندان شود.