پیشنهاد «تاسیس خانه تهران» در شورای شهر رد شد
پیشنهاد «تاسیس خانه تهران» در شورای شهر رد شد
اعضای شورای شهر تهران طرح «تاسیس خانه تهران »را رد کردند.

به گزارش آرمانشهر ،صبح امروز بررسی طرح «تاسیس خانه تهران» روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه یک فوریت این طرح در دوره پنجم شورای شهر به تصویب رسیده بود گفت: هدف تاسیس این خانه تعیین و ایجاد فضای شایسته برای تهران پژوهان کارشناسان شهری و غیره بود اما اهداف  تاسیس این خانه در بخشهای دیگر مثل مرکز مطالعات، خانه اندیشمندان و غیره در حال انجام است که طی جلسات مشترکی که با کمیسیونهای مختلف داشتیم این طرح رد می شود.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: تهران یک روستای کوچک نیست که یک خانه را برای شناساندن آن ایجاد کنیم چرا که هر منطقه تهران به اندازه یک استان جمعیت دارد و این کار ظاهرا قشنگ است و پاتوقی ایجاد می شود اما عملا چیزی عاید تهران نمی شود و به نظر می رسد باید در هر محل و منطقه این کار صورت گیرد.

قائمی به عنوان موافق رد تاسیس این خانه گفت: در سال ۹۰ رصدخانه شهری تاسیس شد که سه ماموریت اصلی و کلیدی داشت که اهداف تاسیس خانه تهران را نیز پوشش می دهد و بهتر است به این رصدخانه کمک کنیم تا ضمن رفع کاستی ها بتواند ارتقا یابد.

چمران به واکنش به این سخنان گفت: رصدخانه شهری بسیار مهم است و باید از آنها دعوت کنیم به شورا بیاید تا ببنیم چه کارهای در این مدت انجام داده اند.

همچنین نادعلی گفت: تهران شئونات مختلفی دارد و شناسندن آن در غالب یک خانه امکان پذیر نیست اما می توانیم در طرحهای بعدی با اتکای به مسئله هویت بخشی به تهران موضوع ایجاد پیگیری دیپلماسی شهری در یک خانه را پیگیری کنیم.

حبیب کاشانی نیز در ادامه تاکید کرد: برای اینکه خانه ای برای شناساندن تهران داشته باشیم لازم است یک خانه ۶۰۰ اتاقه داشته باشیم که به نظر می رسد این امر محقق نمی شود.

وی با اشاره به لزوم استفاده از نظرات صاحب نظران گفت: پیشنهاد می شود شهردار تهران ورئیس شورا نشستهای فصلی با نخبگان داشته باشند و از  نظرات آنها استفاده کنند.

مهدی چمران در واکنش به این سخنان گفت: برای  برگزاری این جلسات ساختمان بلدیه در میدان امام خمینی را مدنظر قرار می دهیم هر چند که امیدواریم زودتر تمام شود چرا که هر روز که از جلوی آن رد می شویم همانطور ساخته نشده باقی مانده است.