پروژه نهضت ملی مسکن ،یک پروژه ملی است
پروژه نهضت ملی مسکن ،یک پروژه ملی است
مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس در جلسه حل مشکل زمین جهت پروژه نهضت ملی مسکن که با فرمانداران استان و با حضور استاندار فارس برگزار شد، گفت: پروژه نهضت ملی مسکن یک پروژه ملی است و نباید نگاه محلی بر نگاه ملی حاکم شود.

به گزارش آرمانشهر محمودرضا طالبان افزود: فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ها نباید اجازه دهند نگاه محلی بر نگاه ملی ارجعیت داشته باشد.

او با اشاره به این مطالب که سهم فارس در این طرح طی ۴ سال ساخت ۲۶۰ هزار واحد است، تصریح کرد: ساخت ۲۶۰ هزار واحد سهم فارس است ، که ۲۰۰ هزار واحد مناطق شهری و ۶۰ هزار واحد مناطق روستایی دارد.

طالبان در خصوص مراحل تامین زمین به روشهای تامین زمین جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: از فرمانداران تقاضا مندیم در خصوص شناسایی و تامین زمین های بدون استفاده دستگاههای دولتی که قابلیت ساخت مسکن را در این طرح دارند به ما کمک کنند.