پرداخت بیش‌ از ۸۵ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها
پرداخت بیش‌ از ۸۵ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها
مدیرکل امور مالیاتی لرستان از پرداخت بیش‌از ۸۵ میلیارد تومان به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل مالیات بر ارزش‌ افزوده طی ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش آرمانشهر ، هادی ملکشاهی، اظهار کرد: سه درصد عوارض ارزش افزوده  به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور توسعه عمران شهری و روستایی واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه بالغ‌بر ۸۵ میلیارد تومان واریزی به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های لرستان مربوط به نه ماه نخست سال می‌باشد، افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹درصد افزایش یافته است.

ملکشاهی با تقدیر از مشارکت مؤدیان در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: این نوع مالیات مصداق واقعی عدالت مالیاتی است که هزینه‌ای برای  تولیدکنندگان نداشته و مصرف‌کننده با توجه به میزان مصرفشان آن‌را پرداخت می‌کند تا صرف عمران و آبادانی شهرها و حتی دورترین نقاط محروم استان در روستاها شود و به عبارتی باعث توسعه متوازن براساس سرانه جمعیتی می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: تبلیغات و اطلاع‌رسانی صحیح و بهنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی و تبیین آثار پرداخت مالیات موجبات فرهنگ‌سازی، همکاری و مشارکت بیشتر مردم را فراهم می‌آورد.