وزارت کشور تصمیمی درباره توقف قطار شهری همدان نگرفته است
وزارت کشور تصمیمی درباره توقف قطار شهری همدان نگرفته است
عضو شورای اسلامی شهر همدان گفت: هنوز تصمیمی در خصوص توقف قطار شهری همدان در وزارت کشور گرفته نشده و نباید با یکسری مباحث خبری و تبلیغاتی جلوی توسعه شهر را بگیریم.

به گزار ش آرمانشهر حمید بادامی نجات اضافه کرد: هر چند مطلع هستیم که برخی از افراد بشدت در تلاش هستند که شورای عالی ترافیک کشور مصوبه قطار شهری همدان را تایید نکند ولی همچنان موضوع قطار شهری در دستور کار شورای عالی ترافیک کشور است. 

وی با اشاره به اظهارات یکی از اعضای شورا در خصوص توقف قطار شهری همدان توسط وزارت کشور و انتشار آن در رسانه‌ها و تذکر به هیات رئیسه اظهار کرد: تذکری مبنی بر این بود که در صورت واقعیت این خبر چرا نامه و مکاتبات آن به اعضای شورا نرسیده و در صورت غیر واقعی بودن چرا منتشر شده است.

بادامی نجات با بیان اینکه درخواست اصلاح این خبر را داشتیم، گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص در وزارت کشور گرفته نشده و نباید با یکسری مباحث خبری و تبلیغاتی جلوی توسعه شهر همدان را بگیریم.

عضو شورای شهر همدان بیان کرد: طبیعتاً اجرای قطار شهری، اقدام بسیار بزرگی است بطوریکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ ردیف اعتباری خوبی برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها پیش بینی شده که شهرداری همدان نیز می تواند از این ردیف استفاده نموده و تحقق آن در شهر همدان می‌تواند موجب توسعه شده و نباید آن را به یکسری کشمکش‌های سیاسی تبدیل کنیم.

بادامی نجات با تأکید بر اینکه موضوع جالبی نیست که قبل از هر اتفاقی اینگونه اطلاع رسانی شود، افزود: اگر مطلب عنوان و منتشر شده درست نیست باید این خبر، اصلاح شود.