هیات رئیسه و نمایندگان استان کرمانشاه انتخاب شدند
هیات رئیسه و نمایندگان استان کرمانشاه انتخاب شدند
در انتخاباتی هیات رئیسه و نمایندگان استان کرمانشاه در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

به گزارش آرمانشهر ، به پایگاه اطالاع رسانی شورای عالی استان ها، در انتخاباتی در نخستین جلسه شورای اسلامی استان کرمانشاه که با حضور استاندار محترم برگزار شد کامران ملکی  و قباد کرم پور به عنوان نمایندگان استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

همچنین بر اساس این انتخابات شهرام مرادی به عنوان رئیس و سید مهدی طالقانی به عنوان نائب رئیس انتخاب شدند.

نهایتا در ادامه این انتخابات امیر آزادی و فرهاد ایصافی به عنوان منشی اول و دوم و بهمن صیادی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی استان کرمانشاه انتخاب شدند.