نقش کلیدی شورا و شهرداری ها در رونق اقتصادی
نقش کلیدی شورا و شهرداری ها در رونق اقتصادی
استاندار خراسان شمالی بر نقش کلیدی شهرداری و شوراها در رونق اقتصادی تاکیدکرد.

به گزارش آرمانشهر ، محمدرضا حسین نژاد در دیدار اعضای شوراهای شهرهای بجنورد و شیروان، نقش شهرداری و شوراها را در بارور شدن مزیت ها و پتانسیل های هر شهر در جهت رونق اقتصادی را کلیدی عنوان کرد.

وی افزود: موضوعاتی همچون درآمد پایدار و جذب اعتبارات خارج از استان در اولویت کار مجموعه شهرداری ها قرار گیرد.

حسین نژاد با بیان اینکه شهرداری ها در مسیر عمران و آبادانی باید گام های مثبت بردارند، ادامه داد: هر شهری متناسب با پتانسیل ها و مزیت هایش می تواند در جهت ماندگاری گردشگر و جذب سرمایه گذار تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه رسالت اصلی کار مدیران ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال و برطرف کردن موانع تولید در جهت پتانسیل های موجود در اولویت قرار گیرد.

حسین نژاد با بیان اینکه اعتبارات حوزه عمرانی کشور محدود است، افزود: بارور شدن مزیت های هر شهری با خرد جمعی و همفکری میسر می شود و در این راه شهرداری و شوراها نقش کلیدی دارند؛ زیرا با احیای مزیت ها شاهد رونق این مجموعه ها نیز خواهیم بود.