مواجه حمل‌ونقل لندن با بحران ورشکستگی
مواجه حمل‌ونقل لندن با بحران ورشکستگی

به گزارش آرمانشهر به نقل از گاردین، بدون حمایت مالی دولت، اداره حمل‌ونقل لندن ممکن است طی چند روز آینده اعلام ورشکستگی کند. حمل‌ونقل لندن به دلیل کمبود ناگهانی مسافرانی که در شبکه سفر می‌کردند، درآمد خود را طی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ به شدت کاهش داد. سخنگوی شهردار  در این باره گفته است که دولت […]

به گزارش آرمانشهر به نقل از گاردین، بدون حمایت مالی دولت، اداره حمل‌ونقل لندن ممکن است طی چند روز آینده اعلام ورشکستگی کند. حمل‌ونقل لندن به دلیل کمبود ناگهانی مسافرانی که در شبکه سفر می‌کردند، درآمد خود را طی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ به شدت کاهش داد.

سخنگوی شهردار  در این باره گفته است که دولت قرارداد مالی بلندمدتی را که برای حفظ خدمات حیاتی حمل‌ونقل در پایتخت نیاز دارد، به شرکت حمل‌ونقل ارائه  خواهد کرد زیرا حدود ۴۳ هزار شغل وابسته به این صنعت هستند و اگر دولت از تامین بودجه مورد نیاز خودداری کند، به مشاغل و رشد اقتصادی آسیب خواهد زد و مانعی برای بهبود اقتصادی در لندن و سراسر بریتانیا خواهد شد.

دولت بریتانیا حمل‌ونقل لندن را با یک سری قراردادهای مالی کوتاه‌مدت تقویت کرده است اما اگر دولت نتواند حمایت مالی طولانی ارائه دهد، اداره حمل‌ونقل لندن می‌تواند در چند روز اعلام ورشکستگی کند.

تعداد افرادی که از خدمات حمل‌ونقل استفاده می‌کنند، بسیار کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است و ارقام جدید نشان می‌دهند که سطح مسافران مترو ۵۹ درصد است، در حالی که میزان استفاده از اتوبوس حدود ۷۵ درصد است.