مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود
مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود

شهردار شیراز در نخستین همایش تخصصی «حمل و نقل و ترافیک» گفت: مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود بلکه ایجاد تقاطعات و تعریض خیابان ها، فقط فرش قرمزی برای حضور هر چه بیشتر خودروها در سطح شهر است. از این رو به جای توسعه فیزیکی شهر و ایجاد اتوبان ها […]

شهردار شیراز در نخستین همایش تخصصی «حمل و نقل و ترافیک» گفت: مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود بلکه ایجاد تقاطعات و تعریض خیابان ها، فقط فرش قرمزی برای حضور هر چه بیشتر خودروها در سطح شهر است. از این رو به جای توسعه فیزیکی شهر و ایجاد اتوبان ها و معابر، باید کیفیت زندگی در شهرها را تغییر داد.

🔹شهردار شیراز در نخستین همایش تخصصی «حمل و نقل و ترافیک» گفت: مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود بلکه ایجاد تقاطعات و تعریض خیابان ها، فقط فرش قرمزی برای حضور هر چه بیشتر خودروها در سطح شهر است. از این رو به جای توسعه فیزیکی شهر و ایجاد اتوبان ها و معابر، باید کیفیت زندگی در شهرها را تغییر داد.

🔹به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس حیدر اسکندرپور با نگاهی کارشناسی و منتقدانه به بحث ترافیک در کلانشهرها اعلام کرد: بخش زیادی از سطح عمومی کلانشهرهای ایران و دنیا همچون پاریس، لندن و تهران به معابر اختصاص یافته است و این نشان می دهد که ثروت عظیمی از شهروندان آسفالت شده اما همچنان مشکل ترافیک پابرجاست.

🔹وی با بیان اینکه مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود، افزود: تخصیص حدود ۶۰ درصد از بودجه کلانشهرهایی همچون تهران و شیراز به مباحث عمرانی منجر به افزایش تعداد اتوبان ها، تقاطعات، پل ها و تونل ها شده است در صورتیکه ایجاد این پروژه ها، فقط سرعت عبور مرور خودروها را افزایش داده و تاثیری بر کاهش ترافیک نداشته است. با ایجاد تقاطعات و تعریض خیابان ها فرش قرمز برای حضور هر چه بیشتر خودروها در سطح شهر پهن می شود.

🔹شهردار شیراز اضافه کرد: بودجه شهرها و پروژه های عمرانی از منابع مالی همچون تغییر کاربری ها، تغییر ضابطه و … تامین می شود، از این رو احداث تقاطعات و پل ها آسیب جدی به شهر وارد می کنند. این یک واقعیت تلخ است و تا زمانی که سیاست خودکفایی مالی شهرداری ها ادامه پیدا کند، شهرها این مشکلات را خواهند داشت در صورتیکه باید شهرهای ایران نیز همچون سایر شهرهای دنیا با دریافت بهای خدمات اداره شود.

🔹مهندس اسکندرپور ضمن اشاره به اینکه در کلانشهرهای دنیا رویکرد ساخت پل و تقاطعات دیگر جایگاهی ندارد، گفت: امروزه کلانشهرها استراتژی زندگی پیاده در شهر و توسعه پیاده روی و دوچرخه سواری را در پیش گرفته اند چون شهر باید محیطی آرام برای شهروندان باشد نه فضایی برای رفت و آمد خودروها.

🔹وی توسعه کمی و کیفی ناوگان اتوبوسرانی، خطوط قطارشهری و توجه دوباره به دوچرخه سواری را پیش زمینه های ایجاد شهری آرام برای شهروندان دانست و اضافه کرد: مجموعه مدیریت شهری شیراز به دنبال احیای دوچرخه سواری به عنوان یک مد حمل و نقل است. در گذشته سهم دوچرخه سواری در حمل و نقل درون شهری ۲۶ درصد بوده اما امروز این میزان به یک دهم درصد کاهش یافته است.

🔹شهردار شیراز با بیان اینکه تبدیل دوباره دوچرخه به یک مد حمل و نقل نیازمند مشارکت شهروندان و مسئولین شهری است، خاطرنشان کرد: مسیرهای دوچرخه سواری در خیابان های مرکزی شیراز نیز در مسیر پارک خودرو ها ایجاد شده است و فضایی که تا پیش از این در اختیار افرادی محدود برای پارک خودروهایشان قرار می گرفت هم اکنون به یک فضای عمومی برای استفاده همگان تبدیل شده است. در شهرهای توسعه یافته دنیا نیز با نگاه پیاده مداری عرض خیابان ها کاهش و به دوچرخه سواران و عابرین پیاده اختصاص می یابد و در برنامه سوم توسعه شهرداری شیراز نیز این رویکرد حاکم شده است.
مهندس اسکندرپور اعلام کرد: به جای توسعه فیزیکی شهر و ایجاد اتوبان ها و معابر بیشتر باید کیفیت زندگی در شهرها تغییر کند و برای تغییر کیفیت زندگی و حل مسائل و مشکلات شهری همچون ترافیک نیازمند راه حل های نرم افزاری هستیم.

🔹وی یکی از راه حل های نرم افزاری حل مشکل ترافیک را کاهش تقاضای سفر به مرکز شهر و کاهش استفاده از خودروهای شخصی دانست و افزود: در ابتدای امسال روزانه ۴۶ هزار نفر از خط یک متروی شیراز استفاده می کردند و این میزان هم اکنون به ۸۰ هزار نفر در روز رسیده است که با افتتاح ایستگاه وکیل در هفته دولت سال آتی تعداد مسافران افزایش بیشتری خواهد یافت.
شهردار شیراز ضمن اشاره به اینکه نگاه کلی اعضای شورا و مجموعه شهرداری، نگاهی لطیف به شهر و در راستای تسهیل زندگی شهروندان است، گفت: نیازمند نگاهی نو در حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، شهرسازی، ترافیک و … به شیراز هستیم و از شهروندان، نخبگان، اساتید و دانشجویان م یخواهم که نظرات خود را در این زمینه به مجموعه مدیریت شهری اعلام کنند.