محمدرضا قهرمانپور رئیس شورای شهر هشترود شد
محمدرضا قهرمانپور رئیس شورای شهر هشترود شد
محمد رضا قهرمانپور مجددا به عنوان رئیس شورای شهر هشترود انتخاب شد.

به گزارش آرمانشهر سخنگوی شورای اسلامی شهر هشترود در جلسه شورا اظهار کرد: با توجه به رای گیری در میان اعضای شهر برای انتخاب هیئت رئیسه، محمدرضا قهرمانپور با سه رای موافق برای یک سال دیگر به ریاست شورای شهر هشترود انتخاب شد.

حسین اکبری، در بخش دیگر سخنانش، اضافه کرد: لایروبی رودخانه موجود در سطح شهر با همکاری شهرداری و آب و فاضلاب شروع شده و امیدواریم تا پایان لایروبی تمامی ادارات متولی همکاری صمیمانه‌ای با شهرداری داشته باشند.