فیروزفر شهردار زنجان شد
فیروزفر شهردار زنجان شد
علیرضا فیروزمند شهردار انتخابی زنجان شد.

به گزارش آرمانشهر ، بعد از ماه ها کش و قوس سرانجام شورای شهر زنجان برای خروج از بحران دنبال فیروزفر رفتند تا وی را مجاب کنند این مسئولیت را بپذیرد.