فضای مدیریت شهری با بهره گیری از ظرفیت نخبگان متحول خواهد شد
فضای مدیریت شهری با بهره گیری از ظرفیت نخبگان متحول خواهد شد
شهردار منطقه 3 در جمع اعضای "قرارگاه اجتماعی" تاکید کرد: با بهره گیری از ظرفیت نخبگان باید فضای مدیریت شهری را متحول نماييم.

به گزارش آرمانشهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، حمید جوانی به تدوین سند تحول فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: قرارگاه اجتماعی با هدف توزیع عادلانه و توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی و کاهش آسیب های مرتبط با این حوزه در این منطقه آغاز بکار کرده است.

او ابراز داشت: رسیدگی به موضوعات اجتماعی و آسیب های آن از اولویت های مهم شهرداری است که وحدت رویه و مدیریت واحد تمامی ارگان ها و سازمان های وابسته را می طلبد.

شهردار منطقه ۳ افزود: شهرداری با بهره گیری از نیروهای متخصص و هم افزایی، همکاری و هماهنگی با ارگان ها، نهادها و سازمان های مختلف می تواند در موضوعات قرارگاه های فرهنگی و اجتماعی ورود پیدا کرده و در به ثمر رسیدن آن تلاش کند.

قرارگاه اجتماعی ستادی است که به منظور تصمیم سازی و اقدام مشترک با همکاری ارگانهای برون سازمانی به منظور شناسایی و اولویت بندی آسیب های اجتماعی و … در شهرداری تهران در حال اجرا است.

دومین جلسه قرارگاه اجتماعی شهرداری منطقه ۳ تهران با حضور شهردار، معاونین اجتماعی، ترافیک و خدمات شهری منطقه همچنین روسا و نمایندگان سازمان های ناجا، راهور، بهزیستی، کمیته امداد، ستاد مبارزه با مواد مخدر و … برگزار شد