عضو شورای اسلامی شهر زنجان: بودجه شهرداری منطبق با واقعیت‌ها باشد
عضو شورای اسلامی شهر زنجان: بودجه شهرداری منطبق با واقعیت‌ها باشد
رئیس کمیسیون بودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: بودجه شهرداری باید منطبق با واقعیت‌ها و درآمدها باشد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گزارش آرمانشهر ، مجید ناصحی‌ مقدم در گفت و گویی بیان کرد: برای تهیه بودجه شهرداری و رسیدن به هدف باید فرآیند مطالعاتی دقیق طی شده و سیر درآمدی این نهاد مدنظر قرار گیرد؛ چرا که بی‌توجهی به این موضوع باعث تهیه بودجه به دور از واقعیت شده و تبعات خاص خود را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: برای بودجه امسال انتظار داریم سیر درآمدی شهرداری طی ۵ سال گذشته بررسی و براساس آن چشم‌انداز بودجه‌ای تهیه شود و امسال تاکید داریم که در تهیه بودجه از سوی شهردار به موضوع مولدسازی توجه ویژه شود؛ چراکه درآمد پایدار، امکان اجرای طرح‌ها را بیشتر کرده و با اطمینان خاطر بیشتری می‌توان به اجرای طرح‌ها پرداخت.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان در ادامه با اشاره به تاخیر در ابلاغ بودجه شهرداری، گفت: عمده دلیل این امر مشکل موجود در فرآیند کار است؛ به‌ طوری‌ که بودجه تهیه می‌شود ولی برای تایید نهایی به‌ خاطر وجود دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر در فرمانداری معطل شده و دیر ابلاغ می‌شود.

ناصحی‌مقدم با تاکید بر اینکه در رابطه با تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نقد داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم در مجلس به این موضوع توجه ویژه شود؛ چراکه این تعدد باعث تعلل در کارها می‌شود.

  • منبع خبر : ایسنا