طلب دو هزار میلیاردی شهرداری تهران تنها از سه پلاک ثبتی
طلب دو هزار میلیاردی شهرداری تهران تنها از سه پلاک ثبتی
شهردار منطقه یک تهران اعلام کرد: قرارگاه اقتصادی، مانع زدایی و تسهیل‌گری با تاکید بر احقاق حق شهر و حق مردم از بدهکاران، در شهرداری منطقه یک تشکیل شد.

به گزارش آرمانشهر حمیدرضا حاجوی  با بیان مطلب فوق اظهار داشت: قرارگاه اقتصادی، مانع زدایی و تسهیل گری در منطقه یک تشکیل شد و جلسات منظم کمیته درآمد  با حضور  مالکان و سازندگان به تفکیک نواحی ده گانه با  حضور شهردار منطقه، معاونین و شهرداران نواحی از ابتدای اسفنده ماه به صورت منظم در حال برگزاری است و نتایج این جلسات به اطلاع شهروندان منطقه یک خواهد رسید.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه تنها در سه پلاک ثبتی شهرداری مطالبه ای در حدود ۲ هزار میلیارد تومان دارد گفت: اداره اجرای احکام  و اداره حقوقی با اولویت پرونده های به روز، مسئول وصول مطالبات، حقوق شهر، شهروندان و شهرداری از بدهکاران هستند و تکلیف چک های برگشتی، پرونده های ماده صد و کمیسیون ماده پنج با اولویت با حضور مودیان بررسی و تعیین تکلیف می شوند.

حاجوی تشکیل اطلس درآمدی نواحی ده‌گانه منطقه یک را در همین راستا دانست و گفت: این اطلس در یک کار مطالعاتی دقیق در سطح منطقه تهیه و تمام مواردی که نیاز به وصول مطالبات در سطح نواحی دارد شناسایی شده و با رصد ستاد منطقه، شهرداران نواحی با دقت مسئول اجرای این سند مالی هستند. 

وی با اشاره به اینکه شهرداری در حوزه حفظ حقوق عمومی با کسی تعارف ندارد، گفت: حفظ حقوق عمومی وظیفه مهم شهرداری است و همه مدیران و شهرداران نواحی در چارچوب قوانین این موارد را با جدیت پیگیری می‌کنند تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند و برنامه‌های شهرسازی و درآمدی و وصول مطالبات را در اولویت اصلی قرار دهند.

بنا براعلام روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، حاجوی تصریح کرد: مردم از مدیریت شهری فعلی توقع  تحول در خدمت، نگاه، کرامت و… دارند و باید همه نیروها در خدمتگزاری به شهروندان با همه توان و قدرت پیش روند.