طرح جدید ولزی ها برای کاهش پسماند
طرح جدید ولزی ها برای کاهش پسماند
"ولز" در راستای تلاش برای به صفر رساندن پسماند در این کشور از پوشک‌های بازیافتی در بازسازی سطوح جاده‌ها استفاده می‌کند.

به گزارش ایندیپندنت، ازاین‌رو به‌جای مواد آسفالت که معمولا از خارج وارد می‌شود برای بهسازی بزرگراه “ای ۴۸۷” بین “کاردیگن” و “آبریستویت” از الیاف چهار تن و ۳۰۰ هزار کیلو پوشک مصرف شده استفاده کرده‌اند.

میزان دورریز پوشک در ولز ۱۴۳ میلیون عدد در سال برآورد شده است و پلاستیک یک‌بارمصرف به کار رفته در آن صدها سال طول می‌کشد تا در گورستان‌های زباله تجزیه شود.

پوشک و سایر محصولات بهداشتی جذب‌کننده را در ۱۵ شهرداری از ۲۲ شهرداری ولز برای پروژه تجدید روسازی جمع‌آوری می‌کنند.

به گفته دولت ولز این طرح بخشی از تلاش این کشور برای گذار به اقتصاد چرخه‌ای است که در آن پسماندها را تا حد امکان باید به منابع قابل‌ استفاده تبدیل کرد.