طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها اصلاح شد
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را اصلاح کردند.

به گزارش آرمانشهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس تبصره ۶ ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۶- آرا و تصمیمات هیات مرکزی نظارت منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف دو روز کاری پس از ابلاغ به داوطلب یا انتشار عمومی در خصوص ابطال یک یا چند صندوق و یا حوزه انتخابیه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان نیز موظف است به موضوع خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رای یا تصمیم را واجد ایراد موثر تشخیص دهد شعبه رسیدگی کننده باید با ذکر همه موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصادیق، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیات مرکزی نظارت اعاده کند.

هیات مرکزی نظارت پس از رسیدگی به ایرادات شعبه رسیدگی کننده اقدام به صدور رای یا تصمیمم نهایی می کند و این نظر قطعی و غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.