طراحی ایستگاه ها و سرپناه ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهبود کیفیت و ارتقاءهویت شهری
طراحی ایستگاه ها و سرپناه ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهبود کیفیت و ارتقاءهویت شهری
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز گفت : در راستای پیشبرد اهداف شهرداری کلانشهر شیراز و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل همگانی و به منظور ارتقاء کیفیت ایستگاه‌های اتوبوس شهری از طراحان صنعتی، معماران، مشاوران و متخصصان در زمینه طراحی مبلمان شهری، به صورت فردی وگروهی، دعوت شد تا در مسابقه طراحی ایستگاه ها اتوبوس های درون شهری ثبت نام کنند.

به گزارش آرمانشهر محمد تقی تذروی افزود : با توجه به نامناسب بودن اتوبوس های درون شهری برای افراد دارای معلولیت و امکان استفاده آسان از ایستگاه های فعلی جهت دسترسی به اتوبوس ها ،همچنین عدم وجود سرپناه در برخی ایستگاه ها و یا وارد شدن آسیب های جدی به بسیاری از سرپناه های موجود، ضرورت طراحی و استقرار ایستگاه های جدید در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد : از طرفی استقرار ایستگاه های اتوبوس در تمام سطح شهر، منظر شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهد، لذا طراحی ایستگاه های اتوبوس علاوه بر بهبود کیفیت منظر شهری، موجب ارتقاء هویت شهر نیز خواهد شد.

تذروی عنوان کرد : در راستای پیشبرد اهداف شهرداری کلانشهر شیراز و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل همگانی و به منظور ارتقاء کیفیت ایستگاه‌های اتوبوس شهری در همین راستا از طراحان صنعتی، معماران، مشاوران و متخصصان در زمینه طراحی مبلمان شهری، به صورت فردی یا گروهی، دعوت شد تا در مسابقه طراحی ایستگاه ها اتوبوس های درون شهری ثبت نام کنند .

به گفته او مسابقه مذکور برگزار و پس از تایید هیات داوران سه طرح منتخب برگزیده شده است که با توجه به این مهم که طرح های مورد نظر بیشتر جنبه معماری داشته است و از نظر فنی بایستی با هماهنگی حوزه حمل و نقل موارد بررسی شود در همین راستا موضوع در بیست و ششمین جلسه کمیسیون با حضور مدیران حوزه شهرسازی و حمل و نقل تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم صورت پذیرفت.     

با توجه به تصمیم این کمیسیون در خصوص نوسازی ایستگاه ها اتوبوس های درون شهری، مقرر گردید معاونت حمل و نقل و ترافیک ظرف مدت ۲ هفته نسبت به برگزاری جلسه مشترک با اداره مطالعات و طراحی شهری و تشکیل تیم فنی به منظور بررسی و رفع مسائل فنی طرح های منتخب مسابقه برگزار شده اقدام و نتیجه به این کمیسیون ارسال شود .

همچنین مقرر شد معاونت حمل و نقل ظرف مدت ۲ هفته با هماهنگی این کمیسیون نسبت به پیشنهاد ۳ نقطه در سطح شهر(اماکن عمومی) جهت نصب سه طرح نهایی منتخب ایستگاه ها اتوبوس های درون شهری به عنوان پایلوت اقدام کند.

  • نویسنده : منصوره خسروبیگ
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس