ضرورت ساماندهی شهری در مقابله با روند نابهنجار توسعه شهری
ضرورت ساماندهی شهری در مقابله با روند نابهنجار توسعه شهری
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز گفت: با بهره برداری از پروژه تجاری سایت شهید منتظری انتقال و ساماندهی حدود یک هزار واحد صنفی و مشاغل مزاحم شهری صورت می گیرد.

به گزارش آرمانشهر مسعود زارعی به همراه شهردار منطقه هفت و رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و معاونین و کارشناسان از پروژه تجاری سایت شهید منتظری بازدید کرد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به حرکت هدفمند، در راستای استقرار و توسعه صنایع و مشاغل در شهر بر لزوم ساماندهی آنها نیزتاکید کرد و افزود : امروزه ساماندهی شهری در مقابله با روند نابهنجار توسعه شهری،ضروری و اجتناب ناپذیر است.
عضو شورای اسلامی شهر ایجاد شهرکهای مشاغل شهری را در راستای پیشگیری از آسیب پذیری بیشتر شهر ضروری دانست و افزود : ساماندهی، آشفتگی های ناشی از گسترش بی رویه مشاغل در گستره شهررا کاهش می دهد و احداث این شهرک ها علاوه بر سامان بخشیدن به رسته های مختلف شغلی و رفع مزاحمت از محل اسکان شهروندان، عایدی هایی برای شهرداری به همراه دارد که میتواند جزء منابع پایدار درآمد شهرداری قرار گیرد.


زارعی بیان کرد: سایت شهید منتظری با مشارکت شهرداری شیراز در ۱۷ کیلومتری شیراز در محل بولوار ولایت در کنار میدان میوه و تره بار شیراز با هدف سامان دهی بنکداران و عمده فروشان در حال احداث است و هم اکنون دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است. 


رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص این سایت ۴۲ هکتاری گفت: در این خصوص معاونت مالی و اقتصادی شهرداری مکلف است با توجه به ضرورت آماده سازی و تکمیل عملیات اجرایی مجتمع تجاری ۴۲ واحدی و احداث پارک در سایت ساماندهی بنکداران و عمده فروشان (شهید منتظری) لازم است از محل ردیف مربوطه ۱۰۰ درصد اعتبار را به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اختصاص دهدو همچنین معاونت برنامه ریزی شهرداری مکلف است جهت محوطه سازی سایت شهید منتظری مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ را در منطقه هفت شهرداری پایدار کند.


زارعی اضافه کرد: همچنین سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی موظف است با توجه به مبالغ پرداختی جهت هزینه نصب انشعاب آب آشامیدنی جهت سایت شهید منتظری پیگیری های لازم را جهت اخذ اشتراک آب آشامیدنی از شرکت آبفای شهرستان شیراز را معمول و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به کمیسیون ارائه کند.

  • نویسنده : منصوره خسروبیگ
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس