ضرورت جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی
ضرورت جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی
در نشست رییس کل دادگستری استان کرمان با شهردار این شهر، مشکلات موجود در مسیر اجرای برخی از پروژه های شهری از جمله ساماندهی مناطق حاشیه نشین 14 معصوم و شیشه گر و نیز پروژه بزرگراه شهید سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش آرمانشهر یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان، کمیته ای مرکب از دستگاه های نظارتی و شهرداری تشکیل شده تا راهکارهای قانونی درباره واگذاری اراضی تصرفی در منطقه ۱۴ معصوم و شیشه گر به ساکنان را بررسی و تعیین کنند.
وی با اشاره به این مطلب که در راستای تعیین تکلیف تصرفات ایجاد شده در مناطق حاشیه ای شیشه گر و ۱۴ معصوم، باید مانع از تصرفات جدید شده و موارد آثار تصرف جمع شود، تاکید کرد: اراضی تصرفی که افراد در آنها ساکن هستند باید براساس قیمت کارشناسی و براساس قانون به ساکنان واگذار شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ضمن بیان این مطلب که تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور سامان نیابد، همواره شاهد توسعه حاشیه نشینی خواهیم بود، گفت: باید مدیران را درباره سهل انگاری و مسامحه که منجر به تضییع حقوق عمومی می شود، آگاه تر کرده و مسئولیت های قضایی را به آنها یادآوری کرد.
موحد با اشاره به اینکه راهی جز جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی نداریم، تاکید کرد: در راستای ساماندهی ساکنان این مناطق نیز باید انشعابات موقت نیز براساس قانون به آنها واگذار شود.
وی با بیان اینکه تعامل با دستگاه های نظارتی در راستای تملک اراضی به منظور اجرای پروژه بزرگراه شهید سلیمانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: تملک های اراضی به منظور اجرای پروژه ها باید براساس قانون انجام شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: تصمیمات متزلزل بدترین نوع مدیریت و تصمیم گیری است و باید محکم روی مواضع اتخاذ شده، ایستادگی کرده و آنها را به مرحله اجرا درآورد.