ضرورت استفاده از رویکرد استراتژیک در حوزه مدیریت شهری
ضرورت استفاده از رویکرد استراتژیک در حوزه مدیریت شهری
نخستین جلسه هم اندیشی مدیران شرکت های تابعه شهرهای جدید با حضور سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید و اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید علیرضا جعفری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در اولین جلسه هم اندیشی با مدیران عامل شرکت های تابعه که با همراهی اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران کل مجموعه ستادی شرکت عمران برگزار شد با تأکید براینکه فرصت خدمت امروز به ما امانت داده شده و بار سنگینی بر دوش همگی مان خواهد بود گفت: بدون شک اگر عمق حساسیت و اثربخشی که در این خدمت وجود دارد را درک کنیم؛ می بینیم که هیچ باقی الصالحاتی از آن بالاتر نخواهد بود.
جعفری در ادامه سخنان خود معقوله شهر و شهرسازی را یکی از مباحث بسیار مهم کشور دانست و گفت: من به عنوان یک پژوهشگر هیچ مسئله ای را مهم تر از شهرسازی نمی دانم؛ چراکه با توجه به تعریف مفهوم شهر، در این شهرها باید تمامی نیازهای اولیه هر انسانی (به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده شهر) به صورت مطلوب برآورده شود.
وی ادامه داد: آنچه که در این شرایط اهمیت دارد ماندگاری شهر است، هر اقدامی که ما امروز در شهرها انجام می دهیم چه از بعد فضایی و کالبدی و چه از نگاه هویتی و اجتماعی برای آیندگان ماندگار بوده و از بین نخواهد رفت؛ بنابراین اینکه اقدامات را با چه رویکردی انجام دهیم امری مهم تلقی می شود.
به گفته این مقام مسئول یکی از موضوعات جدی ما در فهم مسئله شهر این است که بدانیم شهر به عنوان یک سیستم پیچیده عمل می کند و ما در این خصوص موظفیم برای حوزه مدیریت شهری از رویکرد استراتژیک استفاده کرده و از نگاه تک بعدی پرهیز کنیم. ما باید با بهره مندی از تجارب عملی و علمی گذشته و توجه به عدم زمان کافی برای بروز خسارت های احتمالی ناشی از برخی تصمیم گیری ها برای تولد و ساماندهی شهرهایمان تصمیم بگیریم و این رسالت سنگینی بر دوش ما خواهد بود.
جعفری با اشاره به این نکته که مدیریت زمان در فرآیند تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت محسوب می شود گفت: ما در این راه گام برداشتیم و باید آماده بوده و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری باید بدانیم که تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع رمز موفقیت ما خواهد بود.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه هویت بخشی به شهر ایرانی – اسلامی و پاسخگویی مناسب به سایر دستگاه های مسئول در حوزه شهری یکی از مهمترین شاخصه های مورد نظر ما در این دوره خواهد بود گفت: بین شهروند و شهرنشین تفاوت بسیاری وجود دارد، من به دنبال شهری هستم که در آن شهروند و زیست متعالی شهری داشته باشیم چراکه این شهروند است که نسبت به مسائل پیرامونی محیط زندگی احساس مسئولیت می کند.