صدور احکام قطعی محکومان پرونده اعضا شورای شهر و شهردار مرودشت
صدور احکام قطعی محکومان پرونده اعضا شورای شهر و شهردار مرودشت

🔹️احکام قطعی محکومان پرونده شهردار و اعضا شورای شهر شهرستان مرودشت پس از بررسی در شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر و متهمان اصلی این پرونده به حبس‌های طویل المدت، مجازات شلاق، انفصال از خدمت و جزای نقدی محوم شدند. 🔹️عنوان اتهامی شهردار وقت مرودشت در ارتکاب هجده فقره ارتشاء نیز در دادگاه […]

🔹️احکام قطعی محکومان پرونده شهردار و اعضا شورای شهر شهرستان مرودشت پس از بررسی در شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر و متهمان اصلی این پرونده به حبس‌های طویل المدت، مجازات شلاق، انفصال از خدمت و جزای نقدی محوم شدند.

🔹️عنوان اتهامی شهردار وقت مرودشت در ارتکاب هجده فقره ارتشاء نیز در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته که برای هر فقره به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۶۲۱ ریال و انفصال از خدمات دولتی به میزان تعیین شده در دادنامه بدوی محکوم شده است. همچنین محکومیت ۷ سال و شش ماه حبس نامبرده به لحاظ یک فقره تدلیس در معاملات دولتی نیز قطعی اعلام شده است