شهر مشهد به عنوان اولین شهر درکشور مجوز تبصره ۷۷۷ را دریافت کرد
شهر مشهد به عنوان اولین شهر درکشور مجوز تبصره ۷۷۷ را دریافت کرد
رئیس کمیسیون عمران ، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد الرضا(ع) با اشاره به الزام شهرها به اخذ مجوز تبصره 777 برای احداث خطوط ریلی، گفت: مشهد اولین شهر در کشور است که موفق به اخذ این مجوز برای احداث خط چهار از وزارت کشور شده است.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ایمان فرهمندی در این خصوص، افزود: با توجه به اینکه توسعه حمل ونقل عمومی هم کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد و هم باعث کاهش ترافیک خواهد شد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی اضافه کرد: برهمین اساس یکی از اولویت‌های شورای ششم توسعه حمل ونقل عمومی کرامت محور و تسهیل استفاده مردم از حمل ونقل عمومی به ویژه خطوط مترو است.

رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد الرضا(ع) بابیان اینکه اجرای خط چهار قبل از این در دستور کار قرارداشت و مطالعات آن انجام و تایید شورای هماهنگی ترافیک مشهد را نیز داشت، اظهارکرد: اما برای اخذ مجوز تبصره ۷۷۷ نیاز به مطالعات جدید بود زیرا وزارت کشور با توجه به هزینه سنگین احداث مترو بر نیازسنجی دقیق خطوط برای بهره وری بالا، جانمایی مناسب ایستگاه ها و مسیر عبور بسیار تاکید داشت.

فرهمندی ادامه داد: برهمین اساس مطالعات توسط حوزه حمل ونقل و مشاور تخصصی انجام و برای تصویب به شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور ارائه شد که خوشبختانه این مطالعات به صورت نهایی تصویب و مشهد به عنوان اولین شهر درکشور موفق به اخذ مجوز تبصر۷۷۷ برای خط چهار مترو شد. وی افزود: با اخذ این مجوز که نشان از دانش بالای حوزه حمل ونقل شهرداری مشهد و مشاوران دارد، اکنون می توانیم از ردیف بودجه ای که دولت برای انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال ۱۴۰۱ برای خطوط قطار مترویی درنظر می گیرد و سایر تسهیلات جهت احداث خط چهار استفاده کنیم.