شهردار پیشنهادی آستارا توسط فرمانداری تایید نشد
شهردار پیشنهادی آستارا توسط فرمانداری تایید نشد
عضو شورای اسلامی شهر بندر مرزی آستارا گفت: میثم الوان پور شهردار پیشنهادی این شهر، توسط هیات تطبیق فرمانداری شهرستان آستارا تایید نشده است.

به گزارش آرمانشهر ، سروش وظیفه در گفت‌وگویی ظهار کرد: میثم الوان پور شهردار پیشنهادی آستارا به دلیل کمبود سابقه مدیریت میانی، توسط هیأت تطبیق فرمانداری این شهرستان مورد تأیید قرار نگرفته است.

وی افزود: دیروز طبق نامه ارسالی از سوی فرمانداری شهرستان آستارا به شورای اسلامی شهر آستارا، میثم الوان پور به استناد بند سه ردیف (چ) ماده سه آئین نامه اجرایی تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ به دلیل به حد نصاب نرسیدن سابقه مدیریت میانی به مدت پنج سال توسط هیأت تطبیق فرمانداری تأیید نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر آستارا یادآور شد: میثم‌الوان پور رئیس شورای شهر آستارا در تاریخ هشتم آذرماه سال جاری با نامزدی در تصدی شهرداری آستارا و با کسب چهار رأی موافق اعضای شورا به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود.

وی افزود: صبح روز _یکشنبه ۲۸ آذرماه_ جلسه فوق العاده و غیرعلنی شورای اسلامی شهر آستارا با محوریت انتخاب شهردار برگزار شد. من به همراه دو عضو شورا بر رأی هیأت تطبیق فرمانداری شهرستان تمکین کردیم، اما چهار عضو دیگر شورا بر انتخاب میثم الوان پور به سمت شهردار آستارا اصرار کردند.

وظیفه تصریح کرد: براساس قانون اگر شورا دو بار مصوبه‌ای را به فرمانداری ارسال کرد و هیأت تطبیق به آن ایراد گرفت باید به هیأت حل اختلاف استان ارجاع داده شود.

به گزارش آرمانشهر،شهر بندر مرزی آستارا با حدود ۵۵ هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.