شهردار اراک شوراباور نبوده، نیست و نخواهد بود
شهردار اراک شوراباور نبوده، نیست و نخواهد بود
رییس شورای شهر اراک گفت: شهردار خود را مکلف به پاسخگویی به شورا نمی داند به همین دلیل شوراباور نبوده، نیست و نخواهد بود.

آرمانشهر / محمد حسین فدایی دوم تیرماه در صحن رسمی شورای شهر اراک در واکنش به نشست خبری شهردار اراک و موضوعات مطرح شده در خصوص نوع نگاه برخی از اعضای شورا نسبت به عملکرد شهرداری و اجرای پروژه ۵۵ متری و با قرائت بخشی از صحبت های شفیعی شهردار اراک در نشست خبری صبح امروز که در آن از رنج بردن اراک از بخل و حسد و حضور برخی افراد بی سواد که حتی پروژه ها را بدون بازدید نقد می کنند، سخن گفته شده بود، اظهار کرد: من به عنوان فردی که موی خود را در کار اجرایی سفید کرده ام حداقل این را می دانم که اجرای یک پروژه در زمین زراعی آسانترین کار است و کار سخت در مرکز شهر اجرایی می شود. شهردار نیز آسانترین قسمت شهر را برای اجرای پروژه در نظر گرفته در حالی که عنوان می کند سخت ترین کار ممکن را در پیش گرفته است.

فدایی تصریح کرد: افرادی که طرح تفصیلی را می دانند خبر دارند که در طرح جامع فعلی اساسا معبری به عنوان معبر ۵۵ متری تعریف نشده است، شورای ترافیک نیز بر اجرای این پروژه صحه نمی گذارد و شمال و جنوب اراک احتیاجی به معبر ندارد که بخواهیم ۵۵ متری را اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات اصولی هستند که باید همه تابع آن باشند، افزود: ماده ۱۵ آیین نامه شهرداری ها اشاره می کند که حتی اگر پروژه ای امانی اجرایی شود نیازمند مصوبه شورای شهر است، چطور شهرداری بدون مصوبه شورای شهر در پی اجرای پروژه ای به شکل امانی است؟

رییس شورای شهر اراک گفت: صحن رسمی شورای شهر اراک مصوب کرد که پروژه ۵۵ متری اجرایی نشود، اما شهردار به دلیل امیال شخصی و تحقق نظر افرادی خاص به دنبال اجرای این پروژه است و اموری که نیاز اصلی شهروندان است را رها کرده است.

وی با بیان اینکه شهردار اراک در ابتدای امر این مسائل را در شورا طرح موضوع کند، افزود: اینکه شهردار بیان کند شهر اراک نسبت به برخی شهرها عقب است و این موضوع به عملکرد شورا باز می گردد قابل پذیرش نیست، شهردار اراک اساسا شورا باور نیست که موضوعات را در شورا طرح کند به همین دلیل بی انصافانه این موضوعات را در برابر رسانه ها مطرح می کند.

فدایی بیان کرد: شهردار اراک منتخب شوراست و مجبور است هرآنچه در شورا و صحن مصوب می شود اجرایی کند، هیچ کاری حتی با یک ریال هزینه نمی تواند توسط شهرداری و بدون مصوبه شورا انجام شود و این واقعیت را شهردار باید بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه شهردار اراک شورا باور نبوده، نیست و نخواهد بود، گفت: شهردار خود را مکلف به پاسخگویی به شورا نمی داند و این رویه درستی نیست، اگر شورا با شما همکاری نمی کند، چرا دیگر دستگاه های اجرایی همکاری لازم را با شهرداری ندارند؟

فدایی خطاب به شهردار اراک گفت: اجازه دهید مسائل خانوادگی ابتدا در شورا مطرح شود، فرافکنی نکنید که اصحاب رسانه را بدون اینکه اطلاعات قبلی داشته باشند به سمت نقطه نظرات خود هدایت کنید. شورا باور باشید، مصوبات شورا را در اولویت قرار دهید، دنبال امور شخصی و افراد خاص نباشید و در گفتار و رفتار صداقت و امانت را رعایت کنید.

وی در خصوص این گفته شهردار که در صحن اجازه صحبت به من داده نمی شود گفت: در جلسه گذشته عمده بحث و زمان شورا به شهردار اراک و آنچه از آن به عنوان گزارش عملکرد سال ۹۸ یاد شد، اختصاص یافت. در این جلسه مشاور طرح سند چشم انداز ۱۴۲۰ اراک را تشریح کرد که تصویب شد.