شهرداری بجنورد به مجمع شهرداران آسیایی پیوست
شهرداری بجنورد به مجمع شهرداران آسیایی پیوست
شهردار بجنورد گفت: با هدف تقویت دیپلماسی شهری در بجنورد، مدیریت شهری این شهر به مجمع شهرداران آسیایی پیوست.

جواد حمیدی اظهار کرد: شهر بجنورد ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری در حوزه فرهنگی، اقتصادی و تاریخی دارد که می‌توان با ایجاد و توسعه روابط کاری در سطح مدیریت شهری کلان، در این خصوص تبادل کرد. 

وی افزود: شهرداری بجنورد با توجه به خدماتی که در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کند، نیاز به تبادل نظر با مراجع تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود دارد که مجمع شهرداران آسیایی مرجع تخصصی برای این مشاوره‌ها محسوب می شود.

شهردار بجنورد ادامه داد: با بهره مندی از نقطه نظرات، رویکردها و استفاده از تجارب مدیران شهری و یافتن راه‌حل‌های موثر برای مقابله با چالش‌ها و رفع مشکلات شهری، در مجمع شهرداران آسیایی مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت بجنورد را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: عضویت شهرداری بجنورد در مجامع بین المللی، زمینه‌ساز ارتباطات فرهنگی و اقتصادی خواهد بود و شهرداری بجنورد با ایجاد خواهر خواندگی با دیگر شهرهای جهان و عضویت در این مجمع سعی در تقویت ارتباطات دیپلماسی شهری دارد.