سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها منصوب شد
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها منصوب شد
پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان ها در حکمی سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان ها را منصوب کرد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، متن حکم پرویز سروری خطاب به دکتر معصومه آباد بدین شرح است:

با استناد به آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور مصوب۸۸/۱۲/۱۶ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزنده مدیریت، جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان ها
منصوب می شوید.
امید است با اتکال به الطاف الهی و در راستای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در اجرای سیاستها، راهبردها و برنامه های شورای عالی استانها با هماهنگی و همکاری رئیس دبیرخانه شورای عالی استان ها موفق و مؤید باشید.