ساماندهی نابسامانی‌ها در حوزه مدیریت شهری آلونی; ۵۰ میلیارد ریال به شهرداری تخصیص یافت
ساماندهی نابسامانی‌ها در حوزه مدیریت شهری آلونی; ۵۰ میلیارد ریال به شهرداری تخصیص یافت
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌منظور توسعه و بهبود شبکه آب و فاضلاب و شهرداری آلونی مرکز شهرستان خانمیرزا ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد.

حسین بامیری در گفت وگو با خبرنگار آرمانشهر اظهارداشت: این مبلغ از اعتبارات در اختیار نماینده مردم شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی و با رویکرد بهبود عملکرد مدیریت شهری اختصاص داده شد.

وی افزود: این اعتبار با توجه به قرار گرفتن آلونی در مسیر ترانزیتی جاده ارتباطی استان‌های مرکزی کشور با بنادر جنوب‌غرب و جنوب ایران و ناچیز بودن کُدهای درآمدی شهرداری، با هدف ارتقای وضعیت مدیریت شهری مرکز شهرستان خانمیرزا در نظر گرفته شده است.

بامیری تصریح کرد: تکاپو برای سامان‌دهی نابسامانی‌ها در حوزه مدیریت شهری آلونی به‌ویژه احداث جوی و جدول، آسفالت معابر، ساخت میادین و زیباسازی شهری در توان شهرداری مرکز شهرستان خانمیرزا نیست و با تزریق اعتبارات از ردیف‌های مخلتف می‌توان به تحقق این مهم کمک کرد.

  • منبع خبر : آرامانشهر چهارمحال و بختیاری