ساختار و ماموریت های قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور ابلاغ شد
ساختار و ماموریت های قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور ابلاغ شد
وزیر کشور ساختار و ماموریت های قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور را طی نامه ای به ستاد وزارت کشور، سازمان ها و استانداری ها و شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در نامه وحیدی خطاب به ستاد وزارت، سازمان ها و استانداری ها و شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور، آمده است:
 نظر به ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های چند ساله در حوزه ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور که مستلزم مجموعه اقداماتی جهادی، هوشمندانه و بن بست شکن می باشد، بدینوسیله ایجاد ساز و کاری مفهومی تحت عنوان “قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور” به شرح پیوست ابلاغ و اعلام می گردد، بدیهی است:

۱- مسئولیت قرارگاه با شخصی اینجانب بوده که متعاقباً قائم مقام معرفی شده در آن قرارگاه، بعنوان جانشین وزیر در حوزه‌های تأمین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی اقدامات اجرایی خود را آغاز خواهد نمود.
۲- معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی و نیز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به عنوان ارکان این قرارگاه ضمن انجام امورات جاری، کلیه اقدامات و برنامه‌ها و تخصیص منابع و امکانات و … خود در حوزه وظایف کارگروههای مندرج در ساز و کار ابلاغی پیوست را با هماهنگی قرارگاه انجام خواهند داد.
۳- معاونت های توسعه مدیریت و منابع و نیز هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت متبوع تدوین برنامه های تخصصی و توزیع منابع را در چهار چوب شرح خدمات پیوست با نظر و هماهنگی قرارگاه انجام خواهند داد.
۴- کلیه برنامه ها، مکاتبات، جلسات، بازدیدها و … در حوزه‌های ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی که مستلزم اعلام نظر شخص اینجانب می باشد از طریق قرارگاه بررسی و در صورت تشخیص به اینجانب ارجاع خواهد شد.
۵- قرارگاه مسئول ایجاد هماهنگی بین کلیه رده های تابعه و وابسته وزارت کشور در حوزه ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی بوده و هرگونه مکاتبه یا اعلام نظر و یا حضور در جلسات و مجامع رده های وزارت متبوع (در محدوده وظایف آن قرارگاه) در مبادی بیرون وزارت می بایست با هماهنگی و تحت اشراف و سیاست‌های واحد قرارگاه انجام شود.
۶- ماموریت قرارگاه در حوزه های تعیین شده شامل اعمال حاکمیت، انجام مطالعات و تعیین سیاست ها، جذب و هدایت منابع، فرهنگ‌سازی، تامین (خرید داخلی یا خارجی) و توزیع تجهیزات مطابق برنامه ها و اولویت ها خواهد بود که می بایست دو اصل حداکثر نمودن تولید داخل و نیز ایجاد فرصت های شغلی در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر باشد.

  • منبع خبر : ایسنا