زنان بازیگران اصلی مشاغل خانگی و خرد هستند
زنان بازیگران اصلی مشاغل خانگی و خرد هستند
فضای مجازی و اقتصاد فناورانه فرصت خوبی را فراهم‌ کرده تا زنان توانمند بتوانند نسبت به رشد و ارتقاء مشاغل خانگی اقدام‌کنند. مشاغل خانگی هم اکنون بخش متناوبی از اقتصاد را پوشش می دهد و امیدواریم با بتوانیم با رویکرد جدید موانع و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را برطرف کنیم.

به گزارش آرمانشهر به نقل از اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، قاسم پور نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی در خلال بازدید و نشست با مدیران و مسئولان رویداد کارآفرینی زنان و تولید ملی با بیان اینکه برگزاری رویداد کارآفرینی زنان اتفاق بسیار بزرگی است، اظهار کرد: اتفاقی که در دوره گذشته مدیریت اسبق شهری پیگیری می شد، امروز به همت شورای اسلامی دوره ششم و شهرداری تهران مجدد احیا شده و ما شاهد این هستیم که جشنواره زنان و تولید ملی با تفاوت هایی در حال برگزاری است.

وی افزود: این رویداد زنجیره مهمی از پروسه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بانوان کارآفرین است و می تواند باعث تقویت بازاریابی شود.

نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرداری تهران همت زیادی در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارد و امیدواریم که بیش از گذشته به این موضوع توجه داشته باشند.

قاسم پور ادامه داد: الگویی که شهرداری تهران‌ در حوزه زنان سرپرست در نظر گرفته را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این الگو بسیار کامل اجرا شده و امیدواریم که هم اکنون که مجلس، دولت و شهرداری با هم اهتمام دارند بتوانیم این الگو را جامع تر کنیم تا موضوع توانمندسازی زنان با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه موضوع کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی؛ پیشران اقتصاد آینده مساله مهمی است، گفت: بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب میبینیم که زنان در بستر انقلاب توانمند و کارآفرین شدند. این زنان به دنبال ایفای نقش های خانوادگی و خانگی در کنار هم هستند به همین دلیل توجه به کسب و کارهای خانگی و خانوادگی بسیار جدی است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی و اقتصاد فناورانه فرصت خوبی را فراهم‌ کرده تا زنان توانمند بتوانند نسبت به رشد و ارتقاء مشاغل خانگی اقدام‌کنند. مشاغل خانگی هم اکنون بخش متناوبی از اقتصاد را پوشش می دهد و امیدواریم با بتوانیم با رویکرد جدید موانع و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را برطرف کنیم.
قاسم پور یادآور شد: مجلس در حوزه تسهیل صدور مجوزها ورود پیدا کرده و این موضوع به صورت جدی در بحث قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است. قانون تسهیل صدور مجوزها در مجلس مصوب شده و در فرآیند تایید شورای نگهبان است.وزارت اقتصاد هم‌ نسبت به این موضوع اهتمام ویژه دارد و پیگیر این موضوع است‌.
وی تاکید کرد: موضوع بیمه و مالیات مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد مسائلی است که در روی میز گفتگو است تا این بحث ها هم سامان پیدا کند. کسب و کارهای خرد نسبت به اقتصاد بزرگتر باید طراحی شود که این هم بسیار موضوع جدی است. برای اولین بار بحث توجه به اقتصاد محلی و خرد در دست بررسی است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: زنان بازیگران اصلی مشاغل خانگی و خرد هستند و زمانی که این عرصه پویاتر شود، نقش زنان هم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در عرصه مشاغل خرد یکی از چالش ها می تواند حدی از ارتباطات اجتماعی را محدود کند اما معتقدم رویداد زنان و تولید ملی و اتفاقات مشابه می تواند چالش ها را مدیریت کند. مجلس حامی کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تسهیل صدور مجوز در مجلس شورای اسلامی مصوب شده و در فرآیند تایید شورای نگهبان قرار دارد.