رویه مقابله با منازل مسکونی غیرمجاز محرومین تغییر می‌کند
رویه مقابله با منازل مسکونی غیرمجاز محرومین تغییر می‌کند
رئیس کمیسیون کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از تصویب کلیات طرح تغییر رویه تخریب منازل غیرمجاز محرومین در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از خانه ملت محمدصالح جوکار با اشاره به نشست روز( یکشنبه ۱۹ دی ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: روح اله ایزدخواه طرحی با عنوان «تغییر رویه تخریب منازل مسکونی غیرمجاز محرومین و ساماندهی تامین مسکن آنها» را ارائه کرده است که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، امور اراضی، کمیته امداد امام (ره) و کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم یزد در مجلس توضیح داد: ضمن اینکه طرح مزیت هایی دارد اما نباید فراموش کرد که خانه سازی در مناطقی که کاربری مسکونی ندارد، خارج از شهرها و خارج از طرح هادی روستاها صورت گرفته خلاف قانون بوده و دستگاه های قضایی با آن ها برخورد می‌کنند که این امر آسیب های اجتماعی ایجاد می‌کند، باید گفت که اصلی ترین بحث این است که چرا دستگاه های ذی ربط پیش از اقدام غیرقانونی ورود نمی کنند در واقع ترک فعل از وظیفه ذاتی شان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در نهایت با تصویب کلیات طرح مذکور، مقرر شد مرکز پژوهش ها بر روی نحوه تخریب آلونک ها و تامین مسکن برای محرومین کار کارشناسی کند و سپس بررسی جزییات در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.