رفع مشکلات مالی و نیروی انسانی شرکت ها
رفع مشکلات مالی و نیروی انسانی شرکت ها
مدیر شعبه مرکزی بانک سپه ابراهیم پیش آهنگ گفت:با عنایت به اینکه دغدغه مهم مدیران شرکتها علاوه برتامین مالی سرمایه شرکت‌ها توجه به مشکلات سرمایه انسانی (کارکنان ) می باشد

به گزارش آرمانشهر مدیر شعبه مرکزی بانک سپه ابراهیم پیش آهنگ گفت:با عنایت به اینکه دغدغه مهم مدیران شرکتها علاوه برتامین مالی سرمایه شرکت‌ها توجه به مشکلات سرمایه انسانی (کارکنان ) می باشد ،لذا با توجه به افزایش هزینه نیروی کار به همین منظور بانک سپه جهت حمایت وتعامل بیشتر اقدام به خدمتی جدید درقالب اختصاص اعتبار به منظور تامین وبراورده ساختن مشکلات مدیران وکارکنان تحت امر آنها طرحی بنام نگین میثاق طراحی واجرایی کرده ‌تا مدیران شرکت‌ها وسازمانهابتوانند پاسخگوی مشکلات کارکنان خود باشند .

کلیات طرح افتتاح حساب جاری با دسته چک یا بدون دسته چک

پرداخت تسهیلات ازدواج ودیعه مسکن ودرمان تا سقف پانصد میلیون ریال با نرخ ۴درصد

تسهیلات خرید کالا تا سقف دومیلیارد ریال با نرخ ۵الی ۱۸ درصد با توجه به شرایط درصد امتیاز مدت باز پرداخت از یکسال تا ۶۰ ماه لذا از آنجائیکه نرخ تسهیلات کمتر از نرخ شورای پول واعتبار می باشد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید با نرخ ۱۸درصد محاسبه می‌گرددضامن درچارچوب ضوابط بانک درصورت تمایل میتوانید با درخواست کتبی اقدام به انعقاد تفاهم نامه با افتتاح حساب وافزایش موجودی همه ماهه کارکنان خود را جهت اخذ تسهیلات معرفی بفرماییدمنتظر پیشنهاد شما بزرگواران هستیم قدوم سبز شما مایه مباهات می باشد

بانک سپه شعبه مرکزی شیراز واقع در خیابان طالقانی شماره تماس ۳۲۲۲۲۷۶۷۰۹۱۷۷۶۲۶۱۳۲