دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر گلپایگان تخریب می‌شود
دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر گلپایگان تخریب می‌شود

به گزارش آرمانشهر ، پیمان شکرزاده در گفت‌وگویی از تخریب یک بنای قدیمی و خطرساز واقع در کوچه دوازدهم خیابان مسجد جامع خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱۴ ماده ۵۵ و ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها عمارت‌های قدیمی دارای دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و کوچه‌های شهر پس از طی مراحل قانونی تخریب می‌شود. […]

به گزارش آرمانشهر ، پیمان شکرزاده در گفت‌وگویی از تخریب یک بنای قدیمی و خطرساز واقع در کوچه دوازدهم خیابان مسجد جامع خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱۴ ماده ۵۵ و ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها عمارت‌های قدیمی دارای دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و کوچه‌های شهر پس از طی مراحل قانونی تخریب می‌شود.

وی افزود: به لحاظ امنیت اجتماعی، وجود خانه‌های مخروبه محلی سبب وقوع جرم توسط بزهکاران بوده که همواره مشکلاتی ایجاد می‌کند.

شهردار گلپایگان افزود: با توجه به فصل زمستان و بارش نزولات آسمانی و در پی آن امکان ریزش آوار و بروز خطرات احتمالی که تهدیدی برای شهروندان به شمار می‌رود، تخریب این بناها به درخواست شهروندان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

شکرزاده گفت: از ابتدای سال تاکنون در خصوص رفع خطر از دیوارها و عمارت‌های قدیمی و خطرساز تعداد ۱۸۴ اخطار کتبی صادر و به مالکان تحویل و همچنین ۱۶ مورد توسط شهرداری رفع خطر شده است.