دولت به وظایف اصلی خود بیشتر توجه کند
دولت به وظایف اصلی خود بیشتر توجه کند
دکتر علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در نطق روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خود در مجلس شورای اسلامی طی چند تذکر مسئولان دولت را به اجرای مفاد مندرج در اصول مهم قانون اساسی جلب کرد. 

دکتر علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در نطق روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خود در مجلس شورای اسلامی طی چند تذکر مسئولان دولت را به اجرای مفاد مندرج در اصول مهم قانون اساسی جلب کرد. و گفت: توجه دولت را به رعایت و اجرای اصول مترقی قانون اساسی و خصوصا اصول ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی جلب می کنم.

وی ادامه داد: در اصل ۲۹ امده خدمات درمانی و بهداشتی و بیمه همگانی برای آحاد ملت دیده شده اما متاسفانه امروز بیماران خاص برای درمان و دارو در عذاب هستند و هیچکس هم پاسخگو نیست.
پاک فطرت اضافه کرد: در اصل۳۰ آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه دیده شده اما متاسفانه والدین برای ثبت نام دانش آموزان خودشان شدیدا در مضیقه هستند.
عضو کمیسیون های عمران و اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ای ایرانی است اما امروز داشتن مسکن برای جوانان ما یک رویا شده، لذا انتظار داریم دولت، رعایت حقوق ملت را داشته باشد. 

  • نویسنده : مریم شمالیان