درخواست ترمیم بودجه شهرداری از سوی شورای شهر بجنورد تایید شد
درخواست ترمیم بودجه شهرداری از سوی شورای شهر بجنورد تایید شد
رئیس شورای شهر بجنورد از موافقت با درخواست ترمیم بودجه شهرداری در جلسه رسمی شورای شهر خبر داد.

به گزارش آرمانشهر ، جمشید عین بیگی، ۶ دی ماه، در حاشیه بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر، با اشاره به اینکه بودجه شهرداری کافی نیست، اظهار کرد: در جلسه رسمی شورای شهر وضعیت بودجه شهرداری و بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد که در این جلسه با در خواست ترمیم بودجه شهرداری موافقت حاصل شد.

وی ادامه داد: بودجه بندی باید عملیاتی باشد تا در میدان عمل و در مسیر خدمات رسانی به مردم با مشکلات متعدد رو به رو نشویم و از طرفی بهتر است که طی سال اصلاحیه‌ای بابت بودجه نداشته باشیم.

عین بیگی تصریح کرد: براساس خدماتی که شهرداری باید به مردم ارائه دهد، میزان بودجه کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.

رئیس شورای شهر بجنورد در خصوص راهکار مناسب برای افزایش بودجه شهرداری، اضافه کرد: جذب سرمایه گذاران و ایجاد ابزار تشویقی برای سرمایه‌گذاران یکی از راه‌های مناسب برای افزایش بودجه شهرداری است که در دستور کار اعضای شورای شهر نیز قرار دارد.

عین بیگی در رابطه با خدمات شهرداری در ایام نوروز، تأکید کرد: شهرداری برای ارائه خدمات مناسب در ایام نوروز در خواست ترمیم بودجه را دادند که امیدواریم بعد از دو سال محدودیت کرونایی با رفع محدودیت‌ها شاهد فضای مناسب شهری در ایام نوروز باشیم.