حضور هاشمی در مراسم تشییع جنازه آتش نشان شهید
حضور هاشمی در مراسم تشییع جنازه آتش نشان شهید

حضور مهندس هاشمی رئیس و حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در مراسم تشییع پیکر آتش‌نشان شهید، سید احسان جامعی. این مراسم صبح امروز از میدان حسن‌آباد تا مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد.

حضور مهندس هاشمی رئیس و حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در مراسم تشییع پیکر آتش‌نشان شهید، سید احسان جامعی.

این مراسم صبح امروز از میدان حسن‌آباد تا مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد.