جلسه کمیته شهرداری پاکدشت برگزار شد
جلسه کمیته شهرداری پاکدشت برگزار شد
جلسه کمیته شهرداری پاکدشت به ریاست حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت و با حضور اعضای این کمیته در راستای بررسی منابع درآمدی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در امورات جاری برگزار شد.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر  پاکدشت، جلسه کمیته  شهرداری پاکدشت  به ریاست حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت  و با حضور وحید تاجیک سرپرست معاونت مالی اداری،  ندیمی معاونت شهرسازی و سایر اعضای این کمیته در راستای بررسی منابع درآمدی  و ایجاد هماهنگی‌های لازم در امورات جاری در محل شهرداری پاکدشت  برگزار شد.

این جلسه  در راستای هم افزایی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای افزایش میزان درآمدی و بررسی راهکارهای عملیاتی مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور افزایش درآمدهای پایدار برگزار شد .