جذب درآمد پایدار با حمایت از سرمایه‌گذاران میسر می‌شود
جذب درآمد پایدار با حمایت از سرمایه‌گذاران میسر می‌شود
شهردار پردیس گفت: جذب مشارکت سرمایه‌گذاران، راهکار برون رفت از درآمدهای ناپایدار است و از سرمایه‌گذاران برای جذب درآمد پایدار شهری حمایت می‌شود.

به گزارش آرمانشهر ، مرتضی همتی روز شنبه در حاشیه برگزاری کارگروه تخصصی سرمایه گذاری شهرداری پردیس به خبرنگاران گفت: با شناسایی دقیق فرصت های سرمایه گذاری شهری نظیر پارک علم و فناوری، نواحی کارگاهی فاز هفت در سطوح مختلف قابل اجرا است.

وی افزود: آماده سازی بسته های پیشنهادی برای ارائه به سرمایه گذاران، اجرای سیاست های تشویقی، تسریع در اخذ و صدور مجوز های لازم و تعریف اهداف قابل انعطاف کوتاه و بلند مدت از راهکارهای جذب مشارکت سرمایه گذاران در پردیس است.

شهردار پردیس با اشاره به اینکه رشد و توسعه مهمترین پیش نیاز توسعه پایدار شهری و بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری است اظهار داشت: نگاه مدیریت شهری پردیس در اجرای پروژه های عمرانی، خدمات رسانی است اما در شرایط اقتصادی فعلی نمی توان طرحی را بدون پیوست های اقتصادی و غفلت از صرفه و صلاح شهر و شهرداری تعریف و اجرا کرد.

وی ضریب ۲ شاخص سود و امنیت را فرمول ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به چرخه توسعه شهری  عنوان کرد و گفت: سیاست شهرداری پردیس در سرفصل جذب سرمایه گذاری، سیاست برد – برد یعنی سود شهرداری و مشارکت کنندگان است.

شهردار پردیس گفت: سه عامل ساختار اداری منسجم، نظام حقوقی مجرب و بهره گیری از توان کارشناسان متخصص در امر کارگزاری اقتصادی، پشتوانه های اصلی تحقق این هدف به شمار می آیند.

همتی ۲ رویکرد شتابزدگی و سکون را آفتی بزرگ برای جذب مشارکت سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: نگاه دولت به امر سرمایه گذاری مثبت است و می توان از این فرصت برای تغییر در برخی ضوابط دست و پا گیر استفاده و به دور از شتابزدگی و با گام های حساب شده و محکم در این مسیر حرکت کرد.

شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

  • منبع خبر : ایرنا