توجه به توسعه متوازن رویکرد اصلی شهرداری ساری است
توجه به توسعه متوازن رویکرد اصلی شهرداری ساری است
شهردار ساری گفت: توجه به توسعه متوازن رویکرد اصلی شهرداری در سال جاری است

آرمان شهر خبر/ مازندران؛ بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار مرکز مازندران در جلسه هماهنگی پروژه‌های عمرانی با بیان اینکه نگاه یکسان به خدمات شهروندی از رویکردهای مهم شهرداری ساری است، اظهار کرد: سازمان عمران محور اصلی پروژه‌های عمرانی این شهر خواهد بود.

شهردار ساری  بر ضرورت ایجاد چارچوب استاندارد در پروژه های عمرانی تأکید و یادآوری کرد: هرچند بسیاری از فعالیت‌های ستادی و اداری تحت تأثیر پدیده کرونا ویروس قرار دارد اما پروژه های عمرانی سازمان عمران همچون ماه‌های اخیر با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و موازین دقیق فنی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رجبی افزود: رویکرد ما در مجموعه شهرداری، ایجاد فضایی امیدبخش برای مردم و افزایش بهره وری از خدمات عمومی است که اجرای پروژه های عمرانی با هدف خدمت رسانی مطلوب به شهروندان با استفاده از توانمندی های سازمان عمران ارائه این خدمات را افزون تر می کند.

وی با تاکید بر کیفیت بخشی پروژه های عمرانی افزود: شهرداری ساری تمامی پروژه‌های عمرانی و خدماتی در حال اجرای سطح شهر را با رعایت پروتکل های بهداشتی در راستای خدمت رسانی به عموم شهروندان ارتقا بخشد.

شهردار ساری  استفاده صحیح از منابع و اعتبارات را برای خدمت رسانی بهتر به مردم مهم دانست و ادامه داد: بکارگیری مصالح تولیدی این سازمان در تمامی پروژه های عمرانی می تواند، دستاوردهای شاخص تری در پیشبرد برنامه های مدیریت شهری حاصل کند.

رجبی با اشاره به اینکه چرخش چرخ عمرانی سریعتر از گذشته است، یادآور شد: در اجرای پروژه‌های شهری، ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف شهرداری برای به نتیجه رساندن پروژه‌ها ضروری است.