توانمندسازی  زنان سرپرست خانوار فراتر از سیاست‌های حمایتی
توانمندسازی  زنان سرپرست خانوار فراتر از سیاست‌های حمایتی
یک عضو شورای شهر تهران از برنامه‌های ویژه شورای شهر و شهرداری تهران برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خبر داد.

به گزارش آرمانشهر زهرا شمس احسان عضو شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه بازدید از شانزدهمین رویداد کارآفرینی زنان و تولید ملی گفت: مسیر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوعات مختلفی در ابعاد روانشناختی، اشتغال، آموزش و حمایتی را در بر می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم بتوانیم رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را فراتر از سیاست‌های حمایتی در دستور کار داشته باشیم.

وی افزود: در راستای توانمندی حداکثری این افراد رویداد کارآفرینی زنان و تولید ملی در حال برگزاری است تا محصولات بازارچه‌های خوداشتغالی و مراکز کوثر به صورت مستقیم به مردم عرضه شود. تمام این اقدامات در راستای اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد زنان سرپرست خانوار است.
شمس احسان ادامه داد: نمایشگاه امسال با حمایت شهردار تهران و همت اداره کل امور بانوان با رویکرد تقویت حضور کوثرها برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری در راستای برگزاری این رویداد اقدامات زیادی انجام داد و به دنبال خودکفایی زنان سرپرست خانوار در حوزه اشتغال‌زایی است. امیدواریم این تجربیات مستندنگاری شود و در اختیار سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد قرار گیرد.

شمس احسان افزود: در این حوزه سیاست‌های شورا و شهرداری تهران این است که بتوانیم سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را فعال کنیم تا از همه ظرفیت‌ها برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطابق با اهداف مشخص شده بهره جست.