تلف کردن سرمایه های شهروندان با سازه‌های بی‌مصرف
تلف کردن سرمایه های شهروندان با سازه‌های بی‌مصرف
رئیس شورای شهر نوشهر گفت: آرایش شهر با سازه های بی مصرف تجاری، صرفا تلف کردن سرمایه های شهروندان و ریختن این سرمایه به جیب سازندگان و پیمانکاران فرصت جو است.

به گزارش آرمانشهر ، محمد صالح خویی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید نوشهر در گفت‌وگویی اظهار کرد: عمران و آبادی شهر با توسعه زیرساخت‌ها نظیر پیگیری برای تصویب طرح جامع شهری نوشهر که سالیان دراز بر زمین مانده است، صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی دوره ششم نوشهر بر ضرورت نگاه کارشناسانه، امانت‌داری، پرهیز از خودرأیی و انضباط مالی تاکید دارد، افزود: از همین رهگذر خودمان را موظف می‌دانیم امانت‌دار پاک‌دستی باشیم که به دور از طمع‌ ورزی در خدمتگذاری به شهروندان با فرهنگ نوشهر پویا و کوشا باشیم.

ریٔیس شورای اسلامی شهر نوشهر ادامه داد: در این راه پذیرای نقد درست و خردمندانه از جانب شهروندان، رسانه‌های مستقل، دانایان و کارآزمودگان به ویژه جوانان دانش‌آموخته شهرسازی هستیم و این نظرات را چراغ توسعه شهرمان نوشهر قرار می‌دهیم.

خویی تصریح کرد: ساماندهی کارآمد زباله ها، راه‌اندازی سواحل سیترا و کپورچال با جذب سرمایه‌گذار واقعی، ساماندهی حوزه آبریز جهت جلوگیری از سیلاب‌های فصلی، سامان دادن قراردادهای پیمانکاری در حوزه‌های زیرساخت‌ها و آسفالت و نیز انضباط کاری در این قراردادها صورت می‌بندد.

ریٔیس شورای اسلامی شهر نوشهر خاطرنشان کرد: آرایش شهر با سازه‌های تجاری کم مصرف و حتی بی‌مصرف، هزینه‌های غیرواجب در موارد مختلف آن هم بدون نظر کارشناسی و صرفاًً تلف کردن سرمایه شهر و شهروندان و ریختن این سرمایه به جیب سازندگان و پیمانکاران این پروژه‌های کم اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه امروز تجربه‌های خوب و بد پنج دوره مدیریت شهری پیش روی ما و ناظران خردمند است، تأکید کرد: باید با درس گرفتن از این تجربیات به سمت کارآمدی و بهبود شرایط زندگی و رفاه شهروندان در حرکت باشیم.