تصویب طرح دو فوریتی ساختمان سبز از سوی شورای شهر بجنورد
تصویب طرح دو فوریتی ساختمان سبز از سوی شورای شهر بجنورد
رئیس شورای شهر بجنورد از تصویب طرح پیشنهادی دو فوریتی ساختمان سبز در جلسه رسمی شورای شهر خبر داد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از ایسنا جمشید عین‌بیگی، در حاشیه جلسه رسمی شورای شهر با اشاره به اینکه در نوبتِ اول جلسه رسمی امروز بررسی توافقات انجام شده در کمیسیون توافقات انجام شد، اظهار کرد: در نوبت دوم این جلسه نیز طرح پیشنهادی دو فوریتی در ارتباط با ساختمان سبز که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود مجددا در صحن مطرح شد با حداکثر آرا تصویب شد.

وی ادامه داد: طرح پیشنهادی ساختمان سبز در راستای بهینه‌سازی انرژی و به حداقل رساندن ضایعات پسماند و تفکیک از مبدأ با بهره گیری از انرژی‌های تجدید پذیر مصوب شد.

رئیس شورای شهر بجنورد با بیان اینکه طرح ساختمان سبز در قالب بسته تشویقی اجرایی خواهد شد، افزود: مجریان این طرح و شهروندانی که در مسیر ساختمان سبز حرکت کرده و از این طرح استقبال کنند شهرداری بسته‌های تشویقی برای آن ها در نظر میگیرد که به طور قطع شاهد اتفاقات خوبی در ساخت و سازهای شهری خواهیم بود.

عین بیگی با اشاره به اینکه طرح به عنوان طرح پیشنهادی در شورای شهر مصوب شده، اضافه کرد: در حوزه تخصصی شهردار سه ماه فرصت دارد که برآورد ساز و کارها و کمیته اجرایی تخصصی و روند اجرایی کار را پیش بینی کنند.

رئیس شورای شهر بجنورد تصریح کرد: امیدواریم این طرح را در سال ۱۴۰۱ اجرایی کنیم.