تصویب بودجه ۲۴ هزار ۵۰۰ میلیارد ریالی شهرداری ارومیه
تصویب بودجه ۲۴ هزار ۵۰۰ میلیارد ریالی شهرداری ارومیه
در جلسه امروز صحن شورای اسلامی شهر بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال تصویب شد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ در جلسه عصر روز دوشنبه هشتم اسفندماه صحن شورای اسلامی شهر بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال تصویب شد.