ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان مشخص شد
ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان مشخص شد
در انتخاباتی ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای استان سیستان و بلوچستان و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها مشخص شد.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، در نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان که با حضور مدرس خیابانی استاندار این استان برگزار شد؛ محمد حسن ملک رئیسی، محمد کریم عزیزی و فاروق اعظمی به عنوان نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

همچنین در این انتخابات حسین اسماعیل زهی به عنوان رئیس، محمد امین محمدی به عنوان نایب رئیس، دادمحمد حمید نژاد به عنوان منشی اول و عباسعلی نخعی به عنوان منشی دوم این شورا انتخاب شدند.