تاکید وحیدی بر مقابله با بسترهای فساد زا در شهرداری ها
تاکید وحیدی بر مقابله با بسترهای فساد زا در شهرداری ها
وزیر کشور از عزم جدی وزارت کشور در ریشه یابی بسترهای فسادزا در شهرداریها خبر داد و تاکید کرد: در این راستا پیشگیری و مقابله با فساد در مدیریت شهری در اولویت قرار دارد.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی که در اولین جلسه شناسایی گلوگاههای فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن سخن می گفت، افزود: در اسناد فرادست از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، فرامین مقام معظم رهبری و احکام برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعی بر ضرورت و اهمیت رسیدگی به مساله فساد تاکید شده است.
وی در ادامه ضمن استماع گزارش سازمان شهرداریها و دهیاریها در این خصوص با بیان اینکه یکی از سیاست های محوری دولت سیزدهم مقابله با فساد و پیشگیری از بروز زمینه ها و بسترهای فسادزا در کشور می باشد، گفت: در این راستا شناسایی گلوگاههای فساد در مجموعه مدیریت شهری و روستایی با توجه به ارتباط مستمر شهرداریها، دهیاری ها و شوراها با مردم از جایگاه مهمی برخوردار است و در اولویت وزارت کشور و همچنین استانداریها قرار دارد.
وزیر کشور ادامه داد: علیرغم وجود بسترها و زمینه های فسادزا در شهرداریها،  به دلیل کثرت و تنوع وظایف و ماموریت های محوله، در گام نخست با شناخت تمامی ابعاد و جنبه های موضوع میبایست نسبت به اولویت بندی حوزه های ماموریتی فسادزا در شهرداریها اقدام نمود.
وحیدی افزود: همچنین با اولویت بندی ماموریتهای شهرداریها، تمرکز و برنامه ریزی در گام نخست بر حوزه شهرسازی و معماری و حوزه مالی و اقتصادی باید صورت گیرد و با احصاء دقیق زمینه ها و بسترهای فساد زا، اهتمام جدی برای اصلاح فرآیندها و رویه های حاکم انجام شود.
 
شایان ذکر است، اولین جلسه شناسایی گلوگاههای فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن با حضور وزیر کشور و نمایندگان دستگاههای نظارتی و قضایی ذیربط برگزار و در ابتدا گزارشی از سوی مدیران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیرامون موضوع و راهبردهای پاسخگویی و شفافیت و رسیدن به شهرداریهای شیشه ای ارائه گردید که بیان کننده شناخت ابعاد و زوایای موضوع و چگونگی رسیدگی به آن بود.
در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مقرر گردید گزارش پایه تهیه شده، برای اعضای حاضر در جلسه ارسال گردد و ظرف مدت دو هفته با اخد پیشنهادات نسبت به تکمیل آن و تنظیم گزارش نهایی اقدام شود.