تاکید جمالی نژاد برالزام مدیریت شهری به افزایش دسترسی شهروندان به خدمات حمل و نقل عمومی شهری با هدف کاهش خودرومحوری
تاکید جمالی نژاد برالزام مدیریت شهری به افزایش دسترسی شهروندان به خدمات حمل و نقل عمومی شهری با هدف کاهش خودرومحوری
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به تاثیر برنامه ریزی شهری بر ارتقای شاخص های توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها و جابه جایی آسان شهروندان، برالزام مدیریت شهری به افزایش دسترسی شهروندان به خدمات حمل و نقل عمومی شهری با هدف کاهش خودرومحوری تاکید نمود.

به گزارش آرمانشهر ، به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که در مجمع عمومی اتحادیه سازمان های اتوبوسرانی شهری کشور که همزمان با روز برنامه ریزی شهری برگزار شد سخن می گفت، ادامه داد: الزام شهرها به توجه بر مبانی توسعه شهری حمل و نقل محور در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گرفته و در این چارچوب یکپارچگی حمل و نقل عمومی و سامانه های حمل و نقل هوشمند، توسعه خطوط انبوه بر از جمله “بی آر تی” بر اساس کاربری زمین و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به ورود در این عرصه و  ارتباط مناسب عابران پیاده و دوچرخه سواران با ایستگاه های اتوبوس و تسهیلات حمل و نقل از جمله اهداف تعیین شده برای توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی می باشد.

 وی با بیان اینکه مناسبتهایی نظیر روز جهانی برنامه ریزی شهری، فرصتی برای بررسی برنامه ریزی شهری از منظر جهانی است: گفت: مدیریت شهری کلانشهر ها و شهرهای بزرگ و متوسط باید بطور مستر از میزان انتقال استراتژی ها و راهبردهای موفق، تبدیل بخش های اقتصاد سنتی شهرها به بخش های متنوع تر اقتصاد پویا وخلاق، ارزیابی میزان ارائه خدمات متنوع و مطلوب به شهروندان از طریق بوجود آوردن فضاهای جدید، توجه به حمل و نقل  پاک و انسان محور و اولویت دسترسی پدیری بجای خورومحوری آگاه شده و شوراها و شهرداریهای کشور با آسیب شناسی مستمر عملکردها و نحوه اجرای برنامه ها با توجه به انتظارات مردمی و اصناف و مشاغل، در کلیه سیاست ها و برنامه های اجرایی به صورت فراگیر به این موارد توجه نمایند.

رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه تصریح کرد: امروزه تحقق شهرهوشمند و شهرداری هوشمند در دستور کار برنامه ریزی شهری در جهان قرار دارد و در شهرهای ما هم حرکتهای جدی و زیرساختی آغاز شده که باید در حوزه حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ و کلانشهرها از جمله حوزه اتوبوسرانی شهری با سرعت بیشتری پیگیری و محقق شود.

جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه آقای دکتر وحیدی از ابتدای فعالیت در وزارت کشور توجه ویژه ای به مباحث حمل و نقل شهری داشته و قرارگاه بازسازی و نوسازی حمل و نقل عمومی در وزارت کشور با هدف بررسی و تهیه راهبردهایی برای رفع مشکلات پیش روی توسعه ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری تشکیل شده، گفت: از اتحادیه اتوبوسرانی انتظار می رود ضمن تشکیل کارگاه هاو کمیته های تخصصی کارشناسی، راهبردها و ایده های نوآورانه و پیشنهادهای کاربردی را برای طرح در این قرارگاه به وزارت کشور منعکس نمایند.

در مجمع عمومی اتحادیه سازمان های اتوبوسرانی ضمن بررسی مسائل و مشکلات سازمانهای اتوبوسرانی شهری کشور مقرر گردید لوایح و مصوبات موردنیاز برای سیر مراحل قانونی در دولت و مجلس به وزارت کشور منعکس شود.

در پایان سی و ششمین مجمع عمومی عادی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور مهندس سعید آبادی و مهندس شافعی بعنوان اعضای اصلی و مهندس خوانساریان و مهندس ترفع بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.