بیشترین درخواست شهروندان مربوط به حوزه شهرسازی می شود
بیشترین درخواست شهروندان مربوط به حوزه شهرسازی می شود
شهردار کرج گفت: بیشترین درخواستی که شهروندان در جلسات ملاقات مردمی مطرح می‌کنند به حوزه شهرسازی مربوط می‌شود.

به گزارش آرمانشهر ، مصطفی سعیدی سیرائی در حاشیه نهمین جلسه ملاقات مردمی که در مصلی بزرگ شهر برگزار شد، اظهار کرد: بیشترین درخواستی که شهروندان مطرح می‌کنند به حوزه شهرسازی مربوط می‌شود.

وی همچنین اضافه کرد: فراوانی درخواست‌ها به آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ اختصاص دارد.

شهردار کرج ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه قضا موضوع تثبیت مجدداً راه‌اندازی تا خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود.