بودجه سال آینده شهرداری بوشهر ۷۰۰ میلیارد تومان است
بودجه سال آینده شهرداری بوشهر ۷۰۰ میلیارد تومان است
شهردار بندر بوشهر لایحه بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ شهرداری این بندر و سازمان‌های تابعه را به شورای اسلامی شهر بوشهر تقدیم کرد.

به گزارش آرمانشهر حسین حیدری صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: به منظور تدوین لایحه بودجه سال آینده شهرداری بوشهر کار کارشناسی دقیق انجام شده است.

وی بودجه سال آینده شهرداری و سازمان‌های تابعه را ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در صورت اخذ مجوز از وزارت کشور مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز اخذ می‌شود که بودجه به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

شهردار بندر بوشهر با اشاره به سهم ۴۶ درصدی بودجه برای فعالیت عمرانی و ۵۴ درصدی برای هزینه‌های جاری، ادامه داد: بر این اساس ۳۲۰ میلیارد تومان برای فعالیت عمرانی و ۳۸۰ میلیارد تومان هزینه‌های جاری پیش بینی شده‌است.

حیدری از مهمترین اولویت‌های بودجه سال آینده به تکمیل طرح‌های نیمه تمام، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی و خدماتی، تقویت حمل و نقل عمومی، توسعه متوازن شهری با نگاه به بافت‌های فرسوده تاریخی و مبلمان و زیباسازی شهری اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک مجموعه شهرداری و همکاری شورای شهر در سال آینده شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه عمران شهری باشیم.