به احتمال زیاد تکلیف تایید صلاحیت “شهردار منتخب کرمانشاه” تا پایان هفته مشخص می‌شود
به احتمال زیاد تکلیف تایید صلاحیت “شهردار منتخب کرمانشاه” تا پایان هفته مشخص می‌شود
سخنگوی شورای شهر کرمانشاه گفت: به احتمال زیاد تکلیف تایید صلاحیت شهردار منتخب کرمانشاه تا پایان هفته مشخص می شود.

به گزارش آرمانشهر ، احسان حیدریان در گفت و گویی با اشاره به انتخاب نادر نوروزی به عنوان شهردار کرمانشاه در جلسه ۲۱ آذر ماه شورای شهر، گفت: از آن تاریخ کارهای مربوط به مراحل قانونی تایید صلاحیت شهردار پیگیری شد.

وی افزود: طی این روند ابتدا نامه نگاری های مربوطه و ارسال معرفی نامه و… به فرمانداری صورت گرفت و در ادامه این روند در استانداری و در نهایت در وزارت کشور پیگیری می شود.

حیدریان گفت: حدود یک هفته بعد از جلسه انتخاب شهردار نامه های مربوط در دبیرخانه شورای شهر تهیه و به فرمانداری ارسال شد.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه هنوز یک ماه مهلت قانونی در این زمینه به پایان نرسیده گفت: در حال حاضر حدود بیست روز از ارسال نامه به فرمانداری کرمانشاه می گذرد و هنوز زمان تا یک ماه مهلت قانونی باقی مانده است.

حیدریان با بیان اینکه پروسه تایید صلاحیت شهردار کرمانشاه زمان‌بر است، گفت: به احتمال زیاد تعیین تکلیف تایید صلاحیت شهردار کرمانشاه تا پایان هفته صورت گیرد.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: در روند تایید صلاحیت بحث نامه نگاری به نهادهای نظارتی و امنیتی مطرح است و همین امر روند کار را زمان بر می کند.